GrozdanovskiELEKTRO | Popravka i ugradnja električnih instalacija, grejnih sistema , alarma i video nadzora

Video nadzor

Mogućnost aktivacije alarma preko mobilnog telefona, dojava u slučaju alarmnog stanja na izabrane telefone.

Sistem za video nadzor

Sistem video nadzora sastoji se od jedne ili više nadzornih kamera spojenih na centralnu jedinicu (dvr) koja obrađuje signale sa ovih kamera. Centralna jedinica čuva slike s fotoaparata i zadužena je za distribuciju signala lokalno na ekranu monitora ili preko TCP / IP mreže na udaljenu lokaciju gde se slika može nadgledati u stvarnom vremenu i pregledati snimljeni materijal sa dvr-a. Moguće su primjene sistema za video nadzor, od jednostavnih stambenih zgrada do složenih javnih i industrijskih zgrada. Razlog je jednostavan - dokazano je da sistemi video nadzora smanjuju kriminal (provale, krađe, vandalizam itd.) I pomažu u identifikaciji počinilaca. Pored toga, mogu se koristiti za nadgledanje proizvodnih pogona, kontrolu saobraćaja i slično. Sa razvojem novih tehnologija i mogućnostima integrisanja sistema video nadzora u druge sisteme, aplikacije su gotovo neograničene.

Komponente sistema za video nadzor

Sistemi za video nadzor mogu biti izuzetno složeni. Međutim, manje ili više svaki sistem se sastoji od sledećih komponenti:

Kamere

Naravno, potrebna je video kamera za snimanje slika i video zapisa. Danas se IP kamere najčešće koriste u potrebe video nadzora,

Kablovi

Slika snimljena kamerom šalje se na uređaj za snimanje(DVR) kablovima. UTP kablovi se koriste za IP kamere, koaksijalni za analogne. Rekorderi DVR prima snimljeni video snimak iz kamere i snima ga na disk i prikazuje ga na povezanom monitoru. Takođe disku može se pristupiti i putem mreže i možete gledati uživo ili pregledati snimljeni materijal sa računara ili mobilnog telefona.

Napajanja

Za napajanje analognih kamera obično se koristi 12 VDC ispravljač. IP kamere obično podržavaju PoE i imaju mogućnost napajanja putem mreže ako prekidač ili DVR ima PoE portove na sebi.

Mrežni uređaji

Budući da IP kamere koriste TCP / IP protove za prenos signala, računarska mreža i uređaji poput rutera i sklopki potrebni su za međusobnu komunikaciju. Obično je postojeća računarska mreža više nego dovoljna za podršku malim i srednjim sistemima video nadzora.

PC sa video softverom

Softver za pregled i upravljanje video nadzorom obično se instalira na dostupan računar klijenta. Softver ove vrste omogućava gledanje video zapisa uživo, gledanje snimljenog materijala, upravljanje kamerama i uređajem za snimanje ... Mnogi proizvođači danas nude i gledanje snimka putem aplikacije na mobilnom telefonu.

Grafički prikaz sistema - videonadzora

Sljedeća slika prikazuje sistem videonadzora koji koristi TCP/IP:

Sistem video nadzor

Analogni sistemi ne koriste lokalnu mrežu za povezivanje kamera i DVR-a i obično zahtjevaju dodatno napajanje za svaku kameru:

Analogni sistem za video nadzor

Tipovi Kamera

Kamere se najčešće dele po obliku tela-kamere pa tako imamo:

Box kamere

Kamere koje dolaze bez objektiva. Ove kamere zahtjevaju kupovinu objektiva kao i nosača na koji će biti montirane.

Bullet kamere

Kamere koje se nalaze u cevastom kućištu

Dome kamere

Kamere koje se nalaze u kućištu u obliku polukugle

PTZ kamere

Pomične kamere koje je moguće softverski rotirati.

Tipovi kamera

Tipovi Uređaja za snimanje

Uređaji za snimanje se obično dele po broju kamera koje se mogu spojiti na njih. Imamo 4-kanalne, 8-kanalne, 16-kanalne, pa sve do 256-kanalne uređaje. Od ostalih karakteristika važno je pripaziti na maksimalnu podržanu rezoluciju snimanja, ulazni i dolazni mrežni bandwidth, izlaze za monitore (VGA, HDMI, CVBS), alarmne ulaze i izlaze...

Tipovi uređaja za snimanje DVR

Softver

Korisnički softver omogućuje istovremeno spajanje na više različitih uređaja za snimanje s jednog korisničkog račurara. U praksi to znači da na jednom ekranu možete imati prikaz s kamera koje se nalaze na različitim uređajima za snimaje.

Korisnički softver se obično instalira na računar u istoj mreži kao i uređaj za snimanje i kamere. Koristi se za gledanje uživo, pregled snimljenog materijala, izvlačenje snimaka kao i konfigurisanje sistema video nadzora. Slika ispod prikazuje pregled uživo iz iVMS 4200, besplatnog softvera kineske firme Hikvision:

Softwere za snimanje video nadzorom

Za sve ostalo što vas zanima o sistemima video nadzora mozete nam se obratiit ovde...