GrozdanovskiELEKTRO | Popravka i ugradnja električnih instalacija, grejnih sistema , alarma i video nadzora
Uvođenje
instalacije

Zašto sami raditi nešto kada bi to moglo dovesti do katastrofalnih rezultata...
Prepustite to profesionalcima

Izvođenje električnih instalacija

Pri izvođenju električnih intalacija radove delimo u dve faze:

Prva faza ili gruba instalacija – U grube radove spada štemanje , produbljivanje za kablove ili cevi

Druga faza ili fina montaža – Postavljanje razvodnih kutija , prekidača, šuko utičnica i sl.

Napon

Napon u stambenim zgradama je u većini slučajeva 250V ili niskog napona , nešto snažniji napon koji se kreće do 600V možemo naći u industriji. Takođe u stambenim jedinicama (kućama) možemo naći instalacije za telekomunacijske uređaje koji ne prelaze 50V izmeničnog i 120V jednosmernog napona (PR: telefon, interfon, antene, sigurnosni uređaji , internet ...)

Kablovi - provodnici

Tabla sa osiguračima

Polaganje kablova se vrši prema šemi ili prethodnim nacrtima u već prpremljene kanale. Prilikom polaganja mora se voditi računa da ne dođe do oštećenja. U prosečnoj kući možemo očekivati od 500 do 1000 m različitih tipova kablova.

Instalacija uvek ide vodoravno ili vertikalno, nikad dijagonalno ili koso. Zbog lakše gradnje i sanacije vodovi idu od 20 do 120 cm od tla po visini. Polaganje najkraćim putem dozvoljeno je samo u plafonu.

Naponski kabl koji se najčešće polaže je pp/y kabl, za kablovsju televiziju ili internet FTP CAT5 kabl a za prenos visokofrekventnih signala treba vam i koaksijalni kabl.

Razvodne kutije

Tabla sa osiguračima

Razvodne kutije su čvorovi električnih instalacija u kući. Dobro izvedena kutija omogućuje nadzor i održavanje i doprinosi našoj sigurnosti. Za svaki sprat obično ide jedna električna kutija. U njih se ugrađuju FID sklopke, automatski osigurači i glavni prekidači. Za posebne sisteme kao što su videonadzor ili alarmni uređaj preporučuje se izvođenje posebne kutije.

Prekidači i utičnice

Dobro raspoređeni prekidači ključni su za udobno i funkcionalno upravljanu rasvetu i uređaje. Njih predviđa projektant električnih instalacija. Prekidači se ugrađuju 105 cm iznad tla, a utičnice 30 cm iznad tla. Utičnice u radnim prostorima kao što su kuhinja i kupatilo potrebno je ugraditi 115 cm iznad tla. Prekidača ima više vrsta. O tome se posavetujte sa svojim projektantom ili izvođačem. Razlikujemo pregibne prekidače, mikro prekidače, potezne prekidače, rotacijske prekidače, senzorske prekidače, koji su jednopolni ili dvopolni. Prekidače nameštamo na visinu od oko 120 cm.

Strujno kolo - šema

Primer tradicionalnog grejanja na radijator

Za sve ostalo što vas zanima o električnim instalacijama mozete nam se obratiit ovde...