GrozdanovskiELEKTRO | Popravka i ugradnja električnih instalacija, grejnih sistema , alarma i video nadzora

Alarmi - Sistemi zaštite

Mogućnost aktivacije alarma preko mobilnog telefona, dojava u slučaju alarmnog stanja na izabrane telefone.